Hướng dẫn thanh toán bằng QRPAY

Hướng dẫn thanh toán VNPAYQR / QRPAY TẠI VÕ LÂM HOA SƠN

 1. Đăng nhập trang quản lý tài khoản id.volamhoason.com

 2. Chọn Nạp thẻ đổi KNB >> Thanh toán QRPAY >> Chọn số tiền cần nạp >> Bấm Xác nhận

 3. Sau đó bạn làm theo các bước sau để hoàn tất giao dịch (Giao dịch xử lý hoàn toàn tự động)

Chưởng quản kính bút!