Sự kiện chào mừng 30/4 và 1/5

Xin chào quý hảo hữu, nhân dịp 30/4 và 1/5. Võ Lâm Hoa Sơn giới thiệu đến quý đồng đạo sự kiện Lá Cờ Chiến Thắng

Để tham gia sự kiện, các vật phẩm liên quan đến sự kiện, cần có để ghép thành Lá Cờ Chiến Thắng

NPC liên quan

Hoa Sơn Nương Nương
Đỉnh núi Trường Bạch (204/197)

 

Vật phẩm liên quan

Vật phẩmNguồn gốc

Hộp Quà May Mắn

Có được khi train ở các map luyện công

Mảnh Cờ 1

Có được khi sử dụng Hộp Quà May Mắn.
Ngẫu nhiên nhận được Mảnh Cờ 1,2,3,4

Mảnh Cờ 2

Có được khi sử dụng Hộp Quà May Mắn.
Ngẫu nhiên nhận được Mảnh Cờ 1,2,3,4

Mảnh Cờ 3

Có được khi sử dụng Hộp Quà May Mắn.
Ngẫu nhiên nhận được Mảnh Cờ 1,2,3,4

Mảnh Cờ 4

Có được khi sử dụng Hộp Quà May Mắn.
Ngẫu nhiên nhận được Mảnh Cờ 1,2,3,4

Mật Đồ Thần Bí

Có được khi train ở các map luyện công

Mảnh Sơn Hà Xã Tắc
(Loại 100 mảnh)

Có được khi train ở các map luyện công; Hoặc mua trong Bảo vật

Lá Cờ Chiến Thắng

Có được sau khi ghép thành Lá Cờ Chiến Thắng

 

Thao tác tại Hoa Sơn Nương Nương

– Thao tác lấy ra 100 mảnh bản đồ Sơn Hà Xã Tắc từ trong nhân vật ra.

– Bắt đầu ghép Lá Cờ Chiến Thắng

– Giao đầy đủ vật phẩm theo yêu cầu để tiến hành ghép thành Lá Cờ Chiến Thắng

– Sau khi hoàn tất, bạn sẽ nhận được 01 Lá Cờ Chiến Thắng

Lưu ý

  • Sử dụng lá cờ chiến thắng sẽ nhận được 2.000.000 điểm kinh nghiệm, có thể nhận ngẫu nhiên Lệnh Bài Khiêu Chiến. Hoặc nhận được 5.000.000 điểm kinh nghiệm và nhận ngẫu nhiên Lệnh Bài Khiêu Chiến Hoàng Kim
  • Lệnh bài Khiêu Chiến Hoàng Kim dùng để triệu hồi Boss Đại Hoàng Kim (Loại boss có xác suất rớt đồ HKMP Loại 3 và Loại 4).
 Tham khảo tỉ lệ và xác suất BOSS ĐẠI HKMP rới vật phẩm tại đây: https://volamhoason.com/ti-le-xac-suat-boss-hkmp-roi-vat-pham.html

 

Chưởng quản kính bút!